Formación

O dereito á educación sexual é un dos dereitos sexuais e reprodutivos inalienables que posuimos. A pesar disto, o acceso a información científica e de calidade en relación á sexualidade continúa a estar obstaculizada para as persoas con discapacidade, moitas veces por ser consideradas persoas asexuadas. Por iso, poñemos da nosa parte para facer efectivo o dereito á educación sexual das persoas con discapacidade, impartindo charlas e obradoiros en materia de sexualidade adaptadas ás necesidades das persoas beneficiarias. 

Tamén ofrecemos formacións dirixidas a colectivos que están en contacto con persoas con discapacidade (familias, persoas socias dunha entidade, profesionais de entidades e servizos, da Admón. Pública...), en materia de sexualidade e discapacidade, co fin de lograr unha mellor atención e apoio para que as persoas con discapacidade podan vivir unha sexualidade libre, saudable, pracenteira e o máis autónoma posible. Ponte en contacto connosco para trasladar que é o que necesitades aprender, cambiar e/ou mellorar e farémosvos unha proposta de contidos e metodoloxía adaptada: será unha formación ‘á carta’.