Intervención

Recurso pioneiro en Galicia, que presta atención a persoas con discapacidade en relación á súa sexualidade.

Unidade ‘QUERELAR’

  • Asesoramento legal ante a sospeita dun feito delitivo contra a liberdade e indemnidade sexual (agresión, acoso, provocación, explotación sexual, prostitución e/ou pornografía infantil, violencias sexuais dixitais...).
  • Intervención psicolóxica e sexolóxica coa persoa que o viviu, familia e/ou profesionais con implicación nos feitos.

Unidade ‘CO-RESPECTO’

  • Intervención psicolóxica e sexolóxica, individual ou de parella, en relacións desiguais para a prevención de condutas violentas ou abusivas, problemas de comunicación na parella, disfuncións sexuais e outras dificultades sexuais.