Intervención

Recurso pioneiro en Galicia, que presta atención a persoas con discapacidade en relación á súa sexualidade.

Unidade ‘QUERELAR’

  • Asesoramento legal e profesional en canto á actuación ante a sospeita dun feito delitivo contra a liberdade e indemnidade sexual (agresión, acoso, abuso, provocación, explotación sexual e/ou prostitución).
  • Intervención terapéutica coa persoa que o viviu, familia e/ou profesionais con implicación nos feitos.