Laura Robledo Sánchez

Graduada en traballo social pola Universidade de Santiago de Compostela. Posúe un mestrado en sexoloxía e xénero da Fundación Sexpol e un mestrado en formación de profesorado de educación secundario obrigatorio, bacharelato e formación profesional pola Universidade Camilo José Cela. Conta con varios anos de experiencia impartindo formacións e obradoiros en materia de educación sexual, diversidade sexual e igualdade tanto de forma autónoma coma dentro de diferentes proxectos (Programa conectadas, proxecto Melibea etc),con diversos colectivos coma grupos de mulleres rurales,alumnado de colexios e institutos, formación profesional e de nivel universitario; tamén con alumnado con necesidades educativas especiais, con persoas con discapacidade usuarias de distintas entidades, así coma con profesionais dos ámbitos educativo, social e empresas privadas. A maiores, impartiu formacions de reeducación en igualdade de xenero e reeducación sexual á poboación reclusa do centro penitenciario da Lama co Consorcio Galego de Igualdade e Benestar.